“Les discussions a l’aula i la interacció entre els participants.”

“Herramientas web 3.0 para el aprendizaje.”

“Bon ambient, gent interessant.”

“Docent molt ben preparada i interessada per l’aprenentatge de l’alumnat.”

“Bones dinàmiques de grup, molt bona predisposició de la professora, bons materials de lectura i exercicis. Va ser un curs excel·lent!”

“És una gran idea tenir accés a cursos gratuïts i poder-los fer amb gent d’àmbits similars al nostre.”

Oral skills. Què en destaquen els participants?

Coincidir amb d’altres docents d’altres àmbits i graus.

La professora és nativa i això ajuda a escoltar un altre accent d’anglès.”

La bona disponibilitat de la professora. Sempre crea un clima molt positiu en la classe i et dona molta confiança en tots els aspectes. Li agraeixo molt la seva motivació i implicació.

Una professora activa, implicada, responsable, empàtica.

La capacitat del professor per aconseguir que la classe no es fes gens pesada i que tothom participés en les activitats. M’ha agradat molt com a docent i acabo el curs amb la sensació d’haver après i millorat el meu nivell d’anglès. M’agradaria que hi hagués una continuïtat i, el proper any, tornar a tenir-lo com a professor en el següent nivell.

Anglès modular. Què en destaquen els participants?