“Les discussions a l’aula i la interacció entre els participants.”

“Herramientas web 3.0 para el aprendizaje.”

“Bon ambient, gent interessant.”

“Docent molt ben preparada i interessada per l’aprenentatge de l’alumnat.”

“Bones dinàmiques de grup, molt bona predisposició de la professora, bons materials de lectura i exercicis. Va ser un curs excel·lent!”

“És una gran idea tenir accés a cursos gratuïts i poder-los fer amb gent d’àmbits similars al nostre.”

Oral skills. Què en destaquen els participants?

La possibilitat de fer microclasses de forma diferent més orientades cap als estudiants i no de forma magistral.

La professora ha sabut transmetre, motivar i inspirar els alumnes. Els recursos són bons, les activitats adequades als objectius, està tot ben planificat. M’hagués agradat continuar un mes més.

Es practica contínuament l’anglès.

Les presentacions a l’aula i les discussions entre els assistents.

Els coneixements del formador i l’exemplar manera de transmetre’ls.

BSK i BSK II. Què en destaquen els participants?