Basic skills and tools to teach content subjects in English (I i II)

Cursos pràctics adreçats a professorat que ja té un bon nivell d’anglès i que es planteja fer classes en aquest idioma o que ha de participar en seminaris o grups de recerca internacionals.

L’objectiu d’aquests cursos, que s’orienten a millorar les habilitats necessàries per impartir classes en anglès, és acompanyar els docents en l’adquisició i desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies d’una docència de qualitat en graus i màsters. El treballat en el taller permetrà al professorat tenir més eines i recursos per desenvolupar-se amb fluïdesa en un context acadèmic.

El contingut dels cursos és el següent:

  • Llenguatge de classe
  • Estratègies de comunicació
  • Aprenentatge integrat de contingut i llengua (AICLE)
  • Exposicions orals a classe: pronunciació, fluïdesa i entonació; marcadors discursius i organitzadors textuals, l’èmfasi , el canvi tema; ampliació del vocabulari i precisió gramatical
  • Anglès propi de la disciplina

Què en pensen alguns participants?  Aquí podreu trobar alguns comentaris!

Per saber-ne més…

Potser també us interessa…

Anuncis