Dins de la UB podeu trobar tota una sèrie de recursos que us ajudaran a la docència que pugueu fer en una tercera llengua.

Aquí en teniu un petit recull del que us ofereixen els Serveis Lingüístics de la UB:

 • Cursos, assessorament, i recursos lingüístics per al personal docent i investigador de la UB: http://www.ub.edu/sl/ca/oferta/professorat.html
  Inclou eines i recursos per millorar la qualitat lingüística dels textos, correcció i traducció de textos, consultes lingüístiques i terminològiques…
 • LectureLab: http://www.ub.edu/lecturelab/
  En aquest portal es presenta una selecció de recursos en línia que poden ser útils per millorar les competències en anglès dins les aules universitàries.
 • Autoaprenentatge de llengües a la Universitat: http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/index.html
  S’ofereixen diverses opcions per si es vols aprendre una llengua pel nostre compte.
  En ruta cap al B2!: http://www.ub.edu/idiomesb2/
  Guia per a autoaprenents de llengües de qualsevol nivell, des de principiant fins a avançat. Disponible per a quatre idiomes europeus (alemany, anglès francès i italià). Adreçada especialment a estudiants universitaris que vulguin assolir i acreditar el nivell B2.
 • Aprèn fins a 23 llengües per Internet amb Rosetta Stone: http://www.ub.edu/multilingua/
  És un programa que segueix un mètode d’autoaprenentatge de llengües per Internet amb el qual es pot practicar i millorar totes les destreses lingüístiques.
 • Tests de llengua (general): http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/test.html
  S’ha creat un espai al Campus Virtual de la UB on s’agrupen diverses proves de nivell d’anglès, alemany, francès, italià i català. També inclou informació sobre els nivells d’aquests idiomes i les seves equivalències amb el Marc europeu comú de referència (MECR).
  Tests de llengua (anglès, alemany, francès, italià i català):  Recursos allotjats en el Campus Virtual per testejar el nostre nivell   https://campusvirtual2.ub.edu/enrol/index.php?id=6245
  També podreu trobar altres tests dins el web En ruta cap al B2!
 • Recursos d’autoaprenentatge: http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/recursos.html
  Materials i recursos elaborats des dels Centres d’autoaprenentatge de llengües dels Serveis Lingüístics per ajudar a aprendre llengües pel nostre compte.
 • Materials d’Anglès Multimèdia (Campus Virtual):
  Materials disponibles en el Campus Virtual per aprendre anglès.
  Nivells A1-B1:
  https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=6277
  Materials d’Anglès Multimèdia: Nivell B2:  https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=9466

Per altra part, l’Escola d’Idiomes Moderns també ofereix activitats que poden ser del vostre interès. Podeu consultar la seva oferta a: http://www.eim.ub.edu/

A les xarxes socials…

Twitter ICE: @iceUB
Facebook Llengua UB: https://www.facebook.com/llenguaUB/
Twitter Llengua UB: @llenguaUB

Anuncis